Nad planino Leskovca je gora Veliki Stador (kota 1902m/nm). Na nji je vrisan in sedaj tudi raziskan megalitski krog. Krog je služil planinskim pastirjem. Na njem je tudi bil shod pastirjev po uničenju svetišča v Mrzlem potoku. S kroga je čudovit razgled na okoljske vršace ter tudi na Triglav. Energijsko se krog povezuje z krogi pod planino Zaslap in Leskovco.