Pričevanje posameznikov o tem, da so na pobočju Kobariškega Stola vidni obrisi krogov, so nam vzbudili zanimanje in radovednost. Tako smo se 24. 09. 2019 podali v raziskavo terena Edi Raspet, Peter Mignozzi in jaz. Odkrili smo preko 10 obrisov krogov, ki so bili lepo vidni po drugačni barvi rastja na liniji kolobarja kroga. Krogi so premera od 9 m do preko 30 m. Ob obisku in pregledu teh formacij smo ugotovili, da so nekatere krožnice označene s kamni – megaliti. Žal so ti slabo vidni zaradi velike vegetacije in zaradi zelo dolgega časovnega odmika od časa postavitve. Kar je za nas novo je to, da krogi sestavljajo formacije po tri. V vsaki formaciji zasledimo tako imenovano trojnost. En krog je zemeljskega vidika, drugi je nebesnega vidika in tretji je astralnega vidika. Prostorsko so si zelo blizu. Energija v krogu je močna (cca 1 do 2 mio enot po Bovisovi skali). Vsak krog je z energijo napajan s kozmičnim žarkom v sredini kroga. Zanimivo nam je bilo to, da je vsako središče vstopa kozmičnega žarka bilo zaležano s strani divjadi. Očitno jim ta vrsta energije prija. Pobočje Kobariškega Stola je še vedno zatravljeno in tako so te formacije  skozi tisočletja ostale še vedno vidne. Vsekakor gre za delo narave, ki zna postaviti in tudi označiti mesta, ki so energijsko drugačne. Naši predniki so te danosti narave znali izkoristiti in taka mesta označili s postavitvijo megalitov. S tem so moč v krogu še dodatno povečali. To odkritje nam je torej odprlo novo stran v vedenju o energijah v naravi in hkrati postavilo tudi kup novih vprašanj, ki nas bodo zaposlovale v bodoče. Narava je že zdavnaj uredila energijsko polje, nam jo tudi predstavlja, le prisluhniti ji moramo.