Svetišče Mitrej je nad vasjo Rožanec pri Črnomlju. Z glavne poti naprej nas vodijo usmerjevalne table. Pred svetiščem je pojasnjevalna tabla.

Korenine vere mitraizma najdemo v prastarih verstvih Perzije. V rimskem času je bila to skoraj državna vera, ki pa je bila v 4. stoletju prepovedana. (vir: splet) Kljub uničevanje teh svetišč se je nad Rožancem v dolinici Judovje ohranil Mitrov relief. V nekdanje svetišče vodi ozek prehod med kamnitimi bloki, ki objemajo dolinico.

Obisk tega svetišča (Peter, Nika, Jože in Amelija) je pokazal tudi na druge zanimivosti. Oblika prostora in energijske zanimivosti so pokazali dejstva, ki so bila doslej skrita. Energijske zapise prostora je bilo mogoče odčitati s pomočjo radiestezije. Pokazalo se je, da je poleg kroga v svetišču na zunanji strani še en krog. Ob tem obisku se je ta krog očistil, da je sedaj vidna njegova struktura.