Narava nam je pokazala, da nam pravzaprav ona sama pokaže sveta mesta, kjer lahko še dodatno uredimo megalitske kroge. Na pobočju je bilo videti devet krogov. Pri vseh se je kazala trojnost energij. Vodilni krog ima astralni značaj. V sistemu z njim je še nebesni ter zemeljski krog. Ta informacija nam je pokazala dejstvo, da pri vseh doslej odkritih krogih obstaja trojnost. Doslej smo to potrdili pri krnskih krogih, na Leskovci, v Belinovem svetišču, na planini Razor,…