Kartuzijani so se naselili v to skrito in odmaknjeno dolino že v 12. stoletju. Ker so čutili naravo dosti bolj kot jo mi sedaj, so glede na izreden energijski prostor izbrali to mesto za skromno življenje v skladu z redovnimi pravili. Prostor za kartuzijo jim je nudil tudi energijsko izredno močan izvir vode. Vse to jim je nudilo dobre pogoje za duhovno rast. V bližini je tudi mesto s tremi megaliti, katerih energija jim je občasno nudila še dodatno prečiščevanje in dvig energije.

Ob kartuziji je naš zavod zasnoval in ob pomoči Občine ter Tic-a Slovenske Konjice postavil energijsko pot Tihe energije Žičke kartuzije. Pot se energijsko navezuje na omenjene tri megalite v bližini. Na  zahodni zunanji strani kartuzije skozi astralna vrata vstopimo nanjo. Izbrane točke so bile energijsko določene in na center teh točk so postavljeni prodniki – megaliti. Prodniki so posebej odbrani (v reki Soči) glede na vrsto energije. Energijsko so treh vrst. Zemeljski vidik energije deluje v polni moči na področje vseh čaker. Nebesni vidik deluje v polni moči na zgornje čakre (4., 6. in 7. čakra). Astralni vidik deluje poudarjeno na področje 4. in 7. čakre. Center zemeljske točke kot tudi megalit, ki ga postavimo na ta center so energijske moči cca 200 mio enot po Bovisovi skali. Po postavitvi megalita na center točke se pretok energije v prostor še poveča.Tako močna energija je dovolj pretočna, da sproti prečisti slabe energije obiskovalcev.

Ob poti so označbe z napisnimi tablami.  Ob točkah se zadržimo po občutku. Energija teh točk vam bo uravnala energijsko polje telesa.

Ob poti je tudi izvir vode. Energija v tej vodi je zelo visoka (1,5 mio enot po Bovisovi skali). Po energiji je ta voda takoj za Grofovo vodo (2 mio enot po Bovisovi skali), katero uvrščam po energiji v sam evropski vrh.

Na zaključku poti je po pridobljenemu znanju naših prednikov postavljen tudi energijski krog.