Varstvo osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti

Pri Zasebni zavod Energijske poti Tolmin se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), ki vam omogoča več nadzora nad uporabo lastnih osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v namenu obdelave.

Upravljavec osebnih podatkov

Zasebni zavod Energijske poti Tolmin 

Žagarjeva 9, 5220 Tolmin

telefonska št.: 031607218

Vaše pravice

Zasebni zavod Energijske poti Tolmin vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo in ZVOP-om. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na elektronski naslov munih.joze@gmail.com. Način uveljavljanja pravic je naveden v nadaljevanju.

S tem, ko se strinjate s to politiko zasebnosti, se strinjate, da se ste seznanjeni tudi s svojimi pravicami in načini uveljavljanja.

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Zasebni zavod Energijske poti Tolmin obdeluje vaše osebne podatke za opravljanje nalog v javnem interesu, tudi pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena, zakonodaje, kadar ste nam osebne podatke posredovali sami ali smo jih pridobili za uveljavljanje našega zakonitega interesa ali za izvedbo pogodbe.

Zakonodaja nam omogoča, da določene osebne podatke lahko zbiramo za jasno opredeljene namene, določa nam tudi rok hrambe, način ravnanja s temi podatki in izpolnjevanje drugih zahtev v zvezi z varovanjem.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste nam podali s tem, ko ste se na naših spletnih straneh, prek enega izmed obrazcev ali prek elektronske pošte strinjali, da vam z navedenim namenom lahko zagotavljamo storitev. Če se na primer prijavite na prejemanje vsebin, kot so e-novice ali e-časopis, vabila na dogodke, publikacije in storitve, ali se registrirate za uporabo nekaterih storitev. Privolitev pridobimo tudi pri določenih drugih poslovnih stikih, kadar ne moremo uveljavljati zakonitega interesa. Vsaka privolitev, ki jo zahtevamo od vas, mora biti izrecna in nedvoumna. V primeru sodelovanja otrok v programih in pri zagotavljanju drugih storitev zahtevamo privolitev, ki jo mora podpisati tudi nosilec starševske odgovornosti za otroka. Uporabniki naših storitev, mlajši od 16 let, nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem svojih staršev ali zakonitega skrbnika. Privolitev lahko kadar koli prekličete, tako preprosto, kot ste jo dali. V naši podatkovni bazi bomo dokumentirali podatke o preklicu privolitve (recimo o vaši prijavi in odjavi na e- novice). Rok hrambe, ločeni namen(i) in možnost preklica so vedno jasno opredeljeni ob vsaki privolitvi. Ob morebitnem preklicu vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za obveščanje o vsebinah  Zasebni zavod Energijske poti Tolmin in uporabo storitev (e-novice, e-časopis, vabila na dogodke, publikacije) in jih obdelovali. Posameznik je pred dano privolitvijo pisno ali in na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov. Morebiten umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Pogodba z vami nastane, ko prek spletne strani oddate naročilo za nakup. Vaše navedene osebne podatke obdelamo, da lahko izpolnimo sklenjeno pogodbo. Osebne podatke otrok, katerih starši sklenejo z nami pogodbo, obdelujemo za potrebe izvedbe te pogodbe in jih še skrbneje varujemo.

Zakoniti (legitimni) interes je pravna podlaga, na podlagi katere obdelujemo osebne podatke posameznikov, s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših javnih storitvah, kadar posamezniki upravičeno pričakujejo, da bodo obveščeni (novinarji, mediji), ali v primerih določenih poslovnih stikov. O tem posameznike tudi obvestimo. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti (legitimni) interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov, pridobljenih s privolitvijo, pogodbo ali na podlagi zakonitega interesa, ne delimo s tretjimi osebami in jih ne izvažamo v tretje države. Le v redkih primerih, kadar ste v te privolili sami (o tem vas jasno tudi obvestimo) ali ko lahko zagotovimo, da prejemnik zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (na primer na podlagi odločitve o ustreznosti, ki jo je sprejela Komisija EU-ja za zadevno državo ali s sporazumom s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU-ja med Evropsko unijo in prejemnikom) pa to storimo, če je to potrebno.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakona smo dolžni vaše osebne podatke za izpolnitev namena posredovati tudi drugim pristojnim službam ( v primerih zakonskih določb, izvršljivih administrativnih, sodnih nalogov, hrambi vaših osebnih podatkov na računu po preklicu privolitve- Zasebni zavod Energijske poti Tolmin kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu ipd). Vse to počnemo v okviru zakonsko določenih rokov hrambe osebnih podatkov.

Pri opravljanju naše dejavnosti vaše osebne podatke včasih vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci. Kot upravljalec smo odgovorni za skrbno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, zato s pogodbenimi obdelovalci sklenemo pogodbe o varstvu osebnih podatkov ali dopolnila k pogodbam kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Tako jih še posebej zavežemo k varstvu osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ali smo jih prejeli. Zasebni zavod Energijske poti Tolmin in Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Zasebni zavod Energijske poti Tolmin ( munih.joze@gmail.com) lahko pri pogodbenemu upravljalcu izvaja tudi nadzor in ob kršitvah ustrezno ukrepa.

Katere osebne podatke o vas zbiramo in obdelujemo, s kakšnim namenom in koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Organizacija Pohodov

Vaše osebne podatke v okviru Organizacije Pohodov obdelujemo na podlagi zakonov z namenom plačila Organizacije Pohodov in izterjatve. V skladu s tem obdelujemo naslednje podatke o zavezancih in neplačnikih:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna številka itd),
 • davčna številka,
 • številka transakcijskega računa,
 • zaposlitev,
 • znesek neporavnanega prispevka,
 • znesek poravnanega prispevka,
 • datum vnosa podatkov,
 • označba sprejemnika.

Podatki se hranijo deset let po prenehanju statusa zavezanca ali neplačnika oziroma dokler je to potrebno za doseganje namena obdelave. Več informacij o tem, katere osebne podatke zbiramo, od koga jih pridobimo, komu jih posredujemo in ostalo dobite v Katalogu zbirke osebnih podatkov o zavezancih za plačilo Organizacije Pohodov .

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na:  munih.joze@gmail.com

 

Javna naročila

Za namen izvedbe javnih naročil in izbiro najcenejšega ponudnika na podlagi zakonov in internih pravilnikov obdelujemo osebne podatke pravnih in fizičnih oseb, ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila Zasebni zavod Energijske poti Tolmin. Osebni podatki se hranijo najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega naročila, drugače pa skladno s predpisi, ki urejajo področje dokumentarnega gradiva in arhiva.

E-novice, vabila na dogodke, publikacije, storitve, nagradne igre

V kolikor želite prejemati vsebine Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin kot so e-novice, e-časopis, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin morate izpolniti obrazec, se prijaviti ali se registrirati na naši spletni strani.
Ko izpolnite obrazec, prijavo ali se registrirate in to potrdite, podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z GDPR. Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev točno določenega namena, ki je (so) jasno opredeljen (i) v obrazcu (minimaliziramo zbiranje osebnih podatkov).

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na munih.joze@gmail.com.

Naše izdaje in prodajna ponudba

Zasebni zavod Energijske poti Tolmin z registracijo prek spletne strani za namen izvedbe nakupa, torej obdelave vašega naročila in za komunikacijo z vami glede naročenih produktov in dostave izdelkov- torej za izvedbo te pogodbe, obdeluje vaše:

 • ime,
 • priimek,
 • telefon,
 • naslov, poštno številko, kraj, državo,
 • email.

O splošnih pogojih registracije za nakup izdelkov lahko izveste več na  Zasebni zavod Energijske poti Tolmin. V primeru, da nam navedenih osebnih podatkov ne posredujete vašega naročila ne bomo obdelali.

Čas hrambe: Zasebni zavod Energijske poti Tolmin vam omogoča, da lahko kadarkoli prekličete to pogodbo in vaših podatkov ne bomo več obdelovali. Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali in jih potrebujemo za izvedbo nakupa hranimo v skladu z zakonodajo. Po preteku z zakoni določenega obdobja hrambe vse osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo. Na zahtevo za izbris bomo vaš uporabniški račun nemudoma izbrisali.

Posredovanje osebnih podatkov: vaše osebne podatke ne posredujemo tretjim osebam, razen ko obstaja za to podlaga v zakonu.

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na  munih.joze@gmail.com.

 

Obveščanje javnosti

Z namenom obveščanja javnosti, medijev in novinarjev o našem delu in o izbranih vsebinah povezanih z našim delovanjem in aktivnostjo obdelujemo osebne podatke na podlagi zakonitega interesa in vas o tem tudi obvestimo. Posameznik lahko poda ugovor ali zahteva izbris. Osebne podatke hranimo dokler uveljavljamo zakoniti interes, ki ga redno tehtamo in spoštujemo vaše interese, ki nadvladajo naš zakoniti (legitimni) interes. V vsakem primeru skrbno izvedemo tudi test zakonitega interesa.

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na munih.joze@gmail.com.

Kakšne so moje pravice?

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) imamo posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki.

V skladu z določili Splošne uredbe imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa (»pozabe«), prenosljivosti, omejitve obdelave in pravico do ugovora. Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo na Zasebni zavod Energijske poti Tolmin zagotavljamo te pravice glede na Splošno uredbo, saj je uveljavljanje pravic odvisno od pravne podlage na osnovi katere obdelujemo vaše osebne podatke v okviru zagotavljanja naše javne ali tržne dejavnosti.

Vedno pa imate pravico do:

 • brezplačne seznanitve z vašimi osebnimi podatki pri nas (pravica do vpogleda), pri čemer imamo pravico zahtevati dodatne podatke, da vas lahko zanesljivo identificiramo,
 • popravek netočnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave pod določenimi pogoji iz Splošne uredbe,
 • pravico do ene brezplačne kopije vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujem

Imam pravico, da kadarkoli od Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin zahtevam:

Vpogled oziroma dostop do lastnih osebnih podatkov. Na zahtevo vam bomo posredovali informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo.

Popravek netočnih podatkov. Če nas boste primerno obvestili, bomo popravili netočne podatke o vas, nepopolne podatke pa dopolnili, v kolikor so ti podatki nujni za določen namen obdelave osebnih podatkov.

Omejitev obdelave, če:

 • ugovarjam glede točnosti osebnih podatkov, in sicer le za obdobje, ki RTV Slovenija omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in ob tem nasprotujem izbrisu in namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe;
 • RTV Slovenija osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, jaz pa jih potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

Prenehanje obdelave za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) vam omogočimo že v okviru vašega uporabniškega profila. Izbris izvedemo tudi kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali kadar namena za obdelavo vaših osebnih podatkov nimamo več ter kadar so izpolnjene predpostavke 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam. Če podate zahtevo z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam kopijo zagotovimo v elektronski obliki. Za dodatne kopije, ki jih zahtevte, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v kolikor bi uveljavljal morebitno pravico prenosa drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Uveljavljanje pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki neposredno na službo Zasebni zavod Energijske poti Tolmin, ki obdeluje moje osebne podatke, in sicer na e-naslov na tistem, mestu, kjer sem posredoval podatke.

Če obdelava osebnih podatkov krši moje pravice po Splošni uredbi o varstvu podatkov ali ZVOP sem seznanjen, da se lahko obrnem na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin :  munih.joze@gmail.com in/ali proti Zasebni zavod Energijske poti Tolmin vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Seznanjen sem, da lahko Zasebni zavod Energijske poti Tolmin za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora Zasebni zavod Energijske poti Tolmin na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti nemudoma in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, v izjemnih primerih v dveh mesecih.

Od Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin lahko kadarkoli zahtevam tudi informacije o:

 • namenu obdelave mojih osebnih podatkov;
 • vrstah osebnih podatkov, uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • obdobju hrambe osebnih podatkov in utemeljitev zanjo;
 • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in razloge za to, pomen in predvidene posledice za posameznika;
 • razloge za obdelavo in pomen ter posledice take obdelave za posameznika.

Piškotki

Spletne stran Zasebni zavod Energijske poti Tolmin za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev uporabljajo piškotke. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene. Informacije o piškotkih so na voljo v okviru spletne strani Zasebni zavod Energijske poti Tolmin.

VARNOST

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI

V primeru, ko bomo bistveno spremenili določila, ki bi vplivala ali vplivajo na obdelavo osebnih podatkov vas bomo o morebitnih vsebinskih spremembah politike obveščali prek elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. Če uporabnik po spremembi Politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti nadaljuje z uporabo spletne strani Zasebnega zavoda Energijske poti Tolmin ali uporablja druge storitve, tudi uporabniški račun se šteje, da se s spremembami strinja. Vedno pa se bo Zasebni zavod Energijske poti Tolmin prizadeval za redno obveščanje o kakršnih koli spremembah te politike.